นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

ขอบคุณสำหรับความสนใจในร้านค้าออนไลน์ของเรา

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวมข้อมูล เปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีดังต่อไปนี้

 

  1. ก่อนหรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน
  2. เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  3. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมและตามความเหมาะสมหรือด้วยความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลควรเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น วัตถุประสงค์เหล่านั้นจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์
  5. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม ป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมยรวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกในการนำใช้หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  6. เราจะให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  7. เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้