นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

ขอบคุณสำหรับความสนใจในร้านค้าออนไลน์ของเรา

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวมข้อมูล เปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีดังต่อไปนี้

 

 1. ก่อนหรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล(ชื่อ / อีเมล / เบอร์โทร) เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน
 2. เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมและตามความเหมาะสมหรือด้วยความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลควรเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น วัตถุประสงค์เหล่านั้นจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์
 5. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม ป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมยรวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกในการนำใช้หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. เราจะให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 7. เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้

 

Your privacy is very important to us.

Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information (name, email address, telephone number), we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.
 • We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes. We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.
 • Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.
 • We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
 • We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.

If you have any question regarding the private policy please contact : contact@xinxindrink.com