ข้อตกลงและเงื่อนไข

Terms & Conditions

1 ข้อตกลงทั่วไป
 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า“ GTC”) ใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดระหว่าง บริษัท XINXIN LIFE Co. , Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ ผู้จัดหา”) และลูกค้า (ผู้ซื้อ) ซึ่งจะมีผลเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจใด ๆ ของลูกค้าที่เบี่ยงเบนไปจากเอกสารปัจจุบันจะไม่นำมาใช้และไม่มีผลทั้งสิ้น
 3. ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจถือว่าเป็นลูกค้าตาม (1.1) ผู้บริโภคคือบุคคลธรรมดาที่วัตถุประสงค์ของคำสั่งไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการจ้างงานตนเองหรือกิจกรรมอิสระ อย่างไรก็ตามธุรกิจเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนที่มีความสามารถทางกฎหมายที่สั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าการค้าการจ้างงานตนเองหรือกิจกรรมอิสระ
2 คำสั่งซื้อแบบครั้งเดียว
 1. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอินเทอร์เน็ตไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันในส่วนของผู้ขายทำให้เกิดสัญญาขาย ลูกค้าจะมีข้อผูกมัดในสัญญาเมื่อมีการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถดูคำสั่งก่อนหน้าในบัญชีผู้ใช้
 2. เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการขึ้นไปผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกวางในตะกร้าสินค้าเสมือนจริง ผลิตภัณฑ์ที่เลือกทั้งหมดสามารถดูได้ในตะกร้าสินค้าก่อนชำระเงิน จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการสั่งซื้ออาจถูกลบออก เมื่อคุณคลิกปุ่ม “ชำระเงิน” คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งและเพื่อเลือกวิธีการชำระเงิน ก่อนที่จะสรุปคำสั่งซื้อคุณจะเห็นข้อมูลสรุปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ เมื่อคุณกดปุ่ม “ซื้อเลย” กระบวนการสั่งซื้อจะสิ้นสุดลงและจะส่งคำสั่งซื้อ
 3. การส่งคำสั่งซื้อในร้านค้าอินเทอร์เน็ตลูกค้ามีผลในการทำข้อเสนอที่มีผลผูกพันโดยมีจุดประสงค์ในการทำสัญญาขายสินค้าในตะกร้าสินค้า โดยการส่งคำสั่งซื้อลูกค้ายืนยันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้จัดหาเท่านั้น
 4. ผู้จัดหาจะยืนยันการรับใบสั่งของลูกค้าโดยส่งอีเมลยืนยัน อย่างไรก็ตามการยืนยันคำสั่งซื้อนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเสนอตามสัญญาของผู้จัดหา เป็นเพียงการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้รับคำสั่งจากผู้จัดหา การแจ้งให้ทราบว่าข้อเสนอสัญญาได้รับการยอมรับจะต้องจัดให้ภายในสองวันโดยการจัดส่งสินค้าหรือโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการยอมรับ
3 ราคา

ราคาที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ในการสั่งซื้อจะถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อ ราคาที่ระบุทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่ไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกระบุแยกต่างหากในใบแจ้งหนี้

4 เงื่อนไขการส่งสินค้า
 1. สำหรับการจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศไทยจะบริการการจัดส่งฟรี สำหรับการจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางนอกประเทศไทยจะมีการเรียกเก็บเงินค่าจัดส่งตามจำนวนเริ่มต้น 500 บาท
 2. ผู้จัดหาอาจทำการจัดส่งบางส่วนและดำเนินการบริการบางส่วน ผู้จัดหาจะต้องแบกรับต้นทุนที่เกิดขึ้น
 3. ผู้จัดหาจัดส่งสินค้ารายสัปดาห์ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์
 4. หากผู้ซื้อไม่ยอมรับสินค้าผู้จัดหาอาจขายสินค้าให้กับบุคคลที่สามหลังจากระยะเวลา 2 สัปดาห์และอาจระงับผู้ซื้อเดิมที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
 5. หากสินค้าไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือการหยุดผลิตสินค้าหรือหากผู้จัดหาไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำสั่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และหากสถานการณ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการทำสัญญา ผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อจากจัดส่งสินค้าและถูกปลดออกจากภาระหน้าที่ในการส่งมอบสินค้า หากเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้จัดหาในการส่งมอบสินค้า – ตัวอย่างเช่นการนัดหยุดงาน การล็อคการกระทำโดยหน่วยงานด้านกฎระเบียบ ฯลฯ – ผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าแม้ในกรณีระยะเวลาผ่อนผันที่ตกลงกันตามสัญญา
 6. หากคุณใช้สิทธิ์ของคุณในการยกเลิกการซื้อ ผู้จัดหาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามปกติของการส่งคืน
5 เงื่อนไขการชำระเงิน

1.    ในกรณีของคำสั่งซื้อแบบครั้งเดียวที่ไม่ได้เป็นการสมัครสมาชิก เราขอเสนอการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Visa, MasterCard) และ PayPal เป็นวิธีการชำระเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นวิธีการชำระเงินบางอย่าง

สำหรับคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยวิธีการชำระเงิน: บัตรเครดิต (Visa, MasterCard) หรือ PayPal เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นวิธีการชำระเงินบางอย่าง

2.    ในกรณีของการสมัครสมาชิกรายเดือน บัญชีจะถูกตัดทุกเดือนเมื่อมีการจัดส่งสินค้า

สำหรับคำสั่งซื้อการสมัครสมาชิก เรามีวิธีการชำระเงิน: บัตรเครดิต (Visa, MasterCard) หรือ PayPal เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นวิธีการชำระเงินบางอย่าง

6 การถ่ายโอนความเสี่ยง

ในกรณีความเสี่ยงของการสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การโอนเงินสินค้าที่สั่งโดยไม่ได้ตั้งใจและได้ทำการส่งมอบแล้ว ในกรณีของสินค้าที่จัดส่งโดยผู้จัดหาให้กับผู้ซื้ อความเสี่ยงนี้จะถูกโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าถูกส่งไปยังผู้ให้บริการหรือบุคคลหรือองค์กรที่ถูกเลือกให้ขนส่งขนส่งสินค้านั้น

7 สถานะความเป็นเจ้าของ

ผู้จัดหายังคงความเป็นเจ้าของสินค้าที่ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินเต็มจำนวน หากคุณเป็นธุรกิจที่มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรืออิสระองค์กรนิติบุคคลภายใต้กฎหมายมหาชนหรือกองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชน ผู้จัดหายังคงความเป็นเจ้าของในสินค้าที่ซื้อจนกว่าลูกหนี้คงค้างทั้งหมดที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่สั่งซื้อชำระครบกำหนดทั้งสิ้น

8 วันที่ครบกำหนด

การชำระราคาซื้อจะครบกำหนดเมื่อสัญญามีผล

9 การปฏิเสธความรับผิดชอบ

1.     ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นยังสามารถใช้กับตัวแทนทางกฎหมายและตัวแทนของผู้จัดหาหากลูกค้าทำการเรียกร้องกับพวกเขาได้ด้วย

2.     ไม่รวมอยู่ในข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อ 1 คือการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บต่อชีวิตอวัยวะสุขภาพและการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญ ภาระผูกพันตามสัญญาที่สำคัญคือสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา ตัวอย่างเช่น ผู้จัดหาจะต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและข้อบกพร่องของชื่อ การแยกออกจากข้อจำกัดความรับผิดยังเป็นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหน้าที่ของผู้จัดหาผู้แทนทางกฎหมายหรือตัวแทนโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างไม่มีการลดหย่อน

10 การห้ามการกำหนดและการจำนำ

ลูกค้าถูกห้ามมิให้กำหนดหรือจำนำสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิ์ของผู้จัดหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดหาหากลูกค้าไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการมอบหมายหรือจำนำดังกล่าว

11 การชดเชยและสิทธิการใช้สิทธิ

1.     ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะชดเชยหากพบว่าการเรียกร้องที่จะชดเชยนั้นเป็นดุลยพินิจหรือถูกโต้แย้ง นอกจากนี้คุณมีสิทธิ์ในการเก็บรักษาหากและตราบเท่าที่เป็นข้อโต้แย้งของคุณจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสัญญาเดียวกัน

2.     หากลูกค้าชำระเงินล่าช้าเกินกำหนดจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดจะต้องชำระทันทีหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวมการประมวลผลหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการเปิดเผยการแก้ไขการบล็อกหรือการลบข้อมูลและเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ได้รับ โปรดติดต่อ: contact@xinxindrink.com

12 นโยบายการยกเลิก

คุณมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้ภายในสิบสี่วันโดยไม่ต้องระบุสาเหตุเวลาในการยกเลิกนี้คือ 14 วัน:

 1. ในกรณีที่มีสัญญาขายเริ่มต้นด้วยวันที่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณกำหนดซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นผู้ครอบครองหรือครอบครองสินค้า
 2. ในกรณีที่มีสัญญาเกี่ยวกับสินค้าจำนวนหนึ่งซึ่งถูกสั่งซื้อในการสั่งซื้อครั้งเดียวและจัดส่งแยกต่างหากโดยเริ่มจากวันที่คุณหรือบุคคลที่สามซึ่งคุณไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย เข้าครอบครองหรือครอบครองของที่ผ่านมา
 3. ในกรณีที่มีสัญญาสำหรับการส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (เริ่มต้นด้วยวันที่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณกำหนด) จะเป็นผู้ครอบครองสินค้า

การใช้สิทธิ์ในการยกเลิกคุณต้องแจ้งให้เราทราบ (XINXIN ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ XINXIN LIFE Co., Ltd., contact@xinxindrink.com) โดยวิธีการประกาศอย่างชัดเจนถึงการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกสัญญานี้ (ตัวอย่างเช่น จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล) คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการยกเลิกตัวอย่างที่แนบมา (14) เพื่อจุดประสงค์นี้ แต่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้แบบฟอร์มนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการจำกัดเวลาการยกเลิก มันก็เพียงพอแล้วหากคุณส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิการยกเลิกก่อนที่เวลาการยกเลิกจะหมดอายุ

ผลที่ตามมาของการยกเลิก

หากคุณยกเลิกสัญญานี้เราจะต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณรวมถึงค่าจัดส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นหากคุณเลือกรูปแบบการจัดส่งที่แตกต่างจากการจัดส่งแบบมาตรฐานที่ประหยัดที่สุดที่เรานำเสนอ) ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่เราได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณกำลังยกเลิกสัญญานี้ เราใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกันสำหรับการชำระคืนนี้กับวิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมดั้งเดิม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการชำระคืนนี้ เราอาจปฏิเสธการชำระเงินจนกว่าเราจะได้รับสินค้าหรือจนกว่าคุณจะได้ให้การตรวจสอบเอกสารที่คุณส่งคืนสินค้าแล้วแต่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก่อน

คุณต้องส่งคืนหรือโอนการครอบครองสินค้าทันที – ในกรณีใด ๆ ไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่คุณแจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิกสัญญานี้

บริษัท ซินซิน ไลฟ์ จำกัด

608/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 52

บางโพงพาง ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร  10120

คุณจะส่งคืนสินค้าก่อนกำหนดเวลา 14 วันนับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกสัญญา

คุณจะต้องจ่ายสำหรับการสูญเสียมูลค่าของสินค้าเมื่อการสูญเสียมูลค่านี้เกิดจากการจัดการสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพคุณสมบัติและการดำเนินการที่เหมาะสมของสินค้า

13 แบบฟอร์มการยกเลิก

หากคุณต้องการยกเลิกสัญญาโปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และส่งคืนให้เรา

บริษัท ซินซิน ไลฟ์ จำกัด

608/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 52

บางโพงพาง ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร  10120

contact@xinxindrink.com

Phone:

ฉัน / เรา (*) ขอยกเลิกสัญญาที่ฉัน / เราทำเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้ (*) / ประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่อไปนี้ (*)

– สั่งเมื่อ (*) / รับเมื่อ (*)

– ชื่อผู้บริโภค:

– หมายเลขคำสั่งซื้อ: ______________________________

– ที่อยู่ของผู้บริโภค:

______________________________

______________________________

______________________________

– วันที่:

14 รับประกันคืนเงิน
 1. การขยายเวลาเกินกำหนดเวลาการยกเลิกตามกฎหมายลูกค้าอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 16 วันโดยมีสิทธิ์ในการชำระคืนราคาซื้อ ช่วงเวลาของข้อจำกั นี้เริ่มต้นหลังจากได้รับสินค้าหลังจากการจำกัดเวลาการยกเลิกตามกฎหมายหมดอายุแล้ว
 2. ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับการรับประกันคืนเงินหากไม่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งในสามและเอกสารที่ซึ่งมีอยู่ที่ลิงค์ต่อไปนี้ได้ถูกกรอก . เอกสารนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง สินค้าจะต้องถูกส่งคืนโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้า

Download: Money-back guarantee

 1. การรับประกันคืนเงินใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น
 2. หลังจากที่ผู้จัดหาได้รับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 16 วันและหากตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วราคาซื้อทั้งหมดจะถูกจ่ายคืนให้กับลูกค้า
15 การใช้คูปองส่วนลด / บัตรกำนัล
 1. คูปองส่วนลด / บัตรกำนัล จะไม่สามารถซื้อขายจำหน่ายได้ แต่จะกระจายเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณา จะใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น บัตรกำนัลจะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่ใช้ไปแล้วหรือหลังจากระยะเวลาที่หมดอายุ ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกแยกออกจากโปรโมชั่น
 2. ผู้ใช้ xinxindrink.com ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับเครดิตร้านค้าจำนวน 500THB เมื่อพวกเขาแนะนำลูกค้าใหม่ผ่านโปรแกรม “แนะนำเพื่อน” เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและได้ชำระเงินแล้วสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ www.xinxindrink.com เท่านั้นที่สามารถแนะนำเพื่อนได้ จะได้รับเครดิตสำหรับคำแนะนำของลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของ XINXIN มาก่อนและจะเกิดขึ้นทันทีที่มีลูกค้าใหม่เหล่านี้เสร็จสิ้นและชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ ลูกค้าใหม่จะได้รับเครดิตจำนวน 500THB เมื่อลงทะเบียน เครดิตสามารถแลกได้สำหรับการสั่งซื้อที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 0THB และไม่สามารถแลกร่วมกับคูปองหรือเงินสด เครดิตมีอายุหนึ่งปี
 3. ไม่สามารถชำระยอดคงเหลือที่ค้างชำระจากคูปองส่วนลดด้วยคูปองส่วนลดอีกทีได้ หากมูลค่าของบัตรเครดิตหรือเครดิตไม่เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อจำนวนเงินที่เหลือสามารถชำระโดยวิธีการชำระเงินที่มีอยู่
 4. คูปองส่วนลดสามารถขอคืนได้ก่อนที่กระบวนการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ย้อนหลังได้
 5. คูปองส่วนลดไม่สามารถมอบหมายให้กับบุคคลที่สาม และไม่สามารถใช้รวมกันได้
 6. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น หรือร่วมรายการลดราคาอยู่แล้ว
16 กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล
 1. กฎหมายของประเทศไทยจะใช้บังคับกับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้จัดหาและลูกค้า ข้อกำหนดการคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ของประเทศที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ตามประเพณีของพวกเขาจะถูกแยกออกจากการเลือกของกฎหมายที่ใช้บังคับ ห้ามมิให้มีการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ
 2. เขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างลูกค้าและผู้จัดหาเป็นสถานที่หลักของธุรกิจของผู้จัดหาหากลูกค้าเป็นร้านค้านิติบุคคลภายใต้กฎหมายมหาชนหรือกองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชน
17 การป้องกันข้อมูล

ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานำจะไปใช้กับการปกป้องข้อมูลของลูกค้า

18 การเข้าถึงข้อความของสัญญา

เราเก็บข้อความของสัญญาและส่งข้อมูลการสั่งซื้อทางอีเมล คุณสามารถดูคำสั่งซื้อที่ผ่านมาในบัญชีลูกค้าของคุณ